Eterno agradecimiento

14 agosto 2008 13:34

Monumento a Campoamor, Retiro, Madrid, 2007

Etiquetas: ,